Se de forskellige internet hastigheder og hvad forskellen er samt priser

Internet hastigheder har meget at sige idag. Der er utrolig stor forskel på hastighederne. Hastigheden har meget at gøre med hvad behovet for internettet er. Læs mere på siden og bliv klogere.

Vi har på denne side samlet en oversigt over de mest populære hastigheder på internettet

Når det kommer til valg af internet løsning i hjemmet har det utrolig meget at sige hvilken hastighed man vælger. Ikke blot for prisens skyld, men også for oplevelsen og brugen af internettet. Mange af nutidens elektroniske tjenester sætter større og større krav til internettes kapacitet. Derfor vil vi på disse sider forsøge at rådgive og vejlede dig omkring valg af den rigtige hastighed, til den rigtige pris hos det rigtige selskab.

Ikke alle steder i landet er det muligt at få de høje hastigheder. Der hvor du bor spiller en stor rolle for om du kan få hurtigt eller langsomt internet. Bor du i større byer er chancen for hurtigere internet større hvorimod hvis du bor på landet eller i mindre områder så er mulighederne ikke de store.

Som noget nyt er selskabet YouSee begyndt at tilbyde mere indviduelle hastigheder i og med de har lanceret et produkt der hedder “Bland Selv” der betyder at man selv kan op og ned justere for om man bruger mest upload eller download. Det koncept er der ifølge YouSee blevet taget meget godt i mod da den enkelte forbruger selv kan styre hvad internetforbindelsen skal bruges til. Læs mere om produkterne her

Nedenfor er de mest anvendte hastigheder listet.

100 mbit

50 mbit

30 mbit

20 mbit

10 mbit

2 mbit